X

Denne oversikten viser hvilke tilbehør som passer med våre høreapparater. Dine brukere kan forbedre sin lytteopplevelse og få en enklere høreapparathverdag ved bruk av vårt tilbehør, avhengig av hvilken løsning de velger.

Høreapparat Streamere og transmittere Fjernkontroller Ladere CROS/BiCROSA

StreamLine TV

StreamLine Mic

easyTek

TV Transmitter/
VoiceLink

miniPocket

easyPocket

eCharger

CROS Pure

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure primax A
Cellion primax B
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Silk primax
Insio primax

A) Ikke tilgjengelig med 2px/1px.
B) Trådløs induksjonslader.
C) Unntatt RIC10.

MerkenMerken

MerkenMerken