X

Denne oversikten viser deg hvilke tilbehør som passer med våre høreapparater. Dine brukere kan forbedre sin lytteopplevelse og få en enklere høreapparathverdag ved bruk av vårt tilbehør, avhengig av hvilken løsning de velger.

Høreapparat App CROS / BiCROS Streamere og transmittere Fjernkontroll Ladere

Signia app

CROS

StreamLine TV

StreamLine Mic

miniPocket

Charger

Inductive Charger II

Pure Charge&Go X
Pure 312 X
Styletto Connect A
Styletto B
Pure 10 Nx
Pure 312 Nx C
Pure 13 Nx C
Pure Charge&Go Nx C D
Motion 13 Nx C
Motion 13P Nx C
Motion Charge&Go Nx C D
Silk Nx E
Insio Nx G,H F F
Ace primax
Pure primax I,J I,K
Cellion primax J,L D
Carat primax J
Motion SP primax I,J
Motion P primax I,J
Motion SX primax I,J I,K
Motion SA primax I,J
Motion S primax
Silk primax I,J
Insio primax I,J
Intuis 3
Intuis 3 RIC 312
Prompt
Run

A) Kompatibel med Styletto Connect lader
B) Kompatibel med Styletto charging lader
C) Kompatibel med CROS Pure 312 Nx eller CROS Pure Charge&Go Nx
D) Kompatibel med Pure Charge&Go/Motion Charge&Go/Cellion lader
E) Kompatibel med CROS Silk Nx.
F) Kompatibel med Bluetooth-aktivert Insio Nx ITC/ITE
G) Insio Nx IIC og CIC er kompatibel med CROS Silk Nx
H) Bluetooth-aktiverte Insio Nx ITC ogITE er kompatibel med CROS Pure 312 Nx eller CROS Pure Charge&Go Nx
I) Ikke tilgjengelig med 2px/1px
J) Kompatibel med CROS Pure
K) Kompatibel med Connexx Smart Power og Smart Charger
L) Ikke tilgjengelig med 2px

MerkenMerken

MerkenMerken