X

Denne oversikten viser hvilke apper som er kompatible med våre høreapparater. Avhengig av hvilken løsning dine brukere velger, kan de forbedre sin lytteopplevelse og få en enklere høreapparathverdag.

 

Høreapparat

App

myHearing App

myControl App

touchControl App

easyTek App

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure 13 BT primax
Pure primax
Cellion primax
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Motion S primax
Silk primax
Insio primax
Motion PX binax
Insio binax
Intuis 3
Orion 2 A
Sirion 2
Intuis 2
Prompt
Run

A) Unntatt RIC10.