X

Fjernjustering, streaming av lyd og fjernkontroll direkte på smarttelefonen: De fleste Signia høreapparater er kompatible med nyttige apper for Android og iOS smarttelefoner. Denne detaljerte oversikten viser egenskapene til hver enkelt app.

 

Telecare Streaming av lyd og fjernkontroll Fjernkontroll Streaming av lyd og fjernkontroll


myHearing App


myControl App


touchControl App


easyTek App (A)

Tilgjengelighet Apple App Store/
Google Play Store
Apple App Store/
Google Play Store
Apple App Store/
Google Play Store
Apple App Store/
Google Play Store
Bruksområde Signia TeleCare Høreapparater med Bluetooth-tilkobling Alle primax E og alle binax  høreapparater krever easyTek
Fjernkontrollfunksjoner
Type signal Bluetooth
Høyfrekvent kodet signal
Bluetooth
Høyfrekvent kodet signal
Høyfrekvent kodet signal Bluetooth
Høyfrekvent kodet signal
Justere volum
Uavhengig justering av volum (H/V) ● B
Bytte program
Mute/Hvilemodus I J
Ekstern mikrofon K
Justere SoundBalance
Endre systemlyder C
Justere rom-konfigurering ● D ● D ● D ● D
Automatisk lyttesituasjoner ● E
Endre oppstartsforsinkelse ● E
Lese av batteristatus ● F
Lavt batterinivå
Sporer stemmeaktivitet E
Lydeksponering ● G
Brukstid ● G
Bruksanvisning
Adaptivt streaming-volum ● E
Bruker smarttelefonens bevegelsessensor ● G
Høreapparat flymodus
Signia TeleCare egenskaper
Statistikk over bruk ● G
Daglig score av tilfredshet ● G
Høreleksjoner
CareChat
Mulighet for egen logo ● H

 

(A) Programmerbar via Connexx.
(B) Konfigureres via Connexx.
(C) Justering av volumnivå ikke mulig for Pure 13 BT primax.
(D) Bare tilgjengelig ved ytelsesnivå 7 og 5.
(E) Ikke tilgjengelig med Pure 13 BT primax.
(F) Output via antall signallyder i høreapparatet.
(G) Bare for Pure 312 Nx, Pure 13 Nx, Motion 13 Nx og Pure 13 BT primax.
(H) Etter aktivering av kundeservice.
(I) Høreapparatmikrofonene kan settes i mute/hvilemodus under streaming.
(J) Høreapparatmikrofonene kan settes i mute/hvilemodus under streaming via easyTek.
(K) Ikke tilgjengelig i app-versjonen på Google Play Store.