X
Narrow Directionality i våre primax-apparater har nylig vært under lupen i hele to eksterne studier. Resultatene er entydige - finn ut mer her!
2017-02-08

Retningsvirkning på prøve

Narrow Directionality - retningsvirkningen - i våre primax-apparater har nylig vært under lupen i hele to eksterne studier. Resultatene er entydige...

I vår høreapparatindustri stilles det stadig skepsis til ulike innovasjoner og teknologi, da det ofte kan oppstå uenigheter om hva som faktisk gagner en sluttbruker best. Retningsvirkningen i våre primax-apparater er blant dem, hvor ett av argumentene mot denne teknologien er at det gir “tunnelhørsel”. Siden vi hele tiden ønsker å forbedre våre høreapparat, har nettopp Narrow Directionality blitt satt på prøve i to rykende ferske eksterne studier.

Overlegen taleforståelse

primax-apparat er utstyrt med to mikrofoner per apparat, som gjennom trådløs overføring gir retningsvirkning, uten at det er låst i retningsmodus. En ekstern studie fra Western National Centre for Audiology, Canada, testet Narrow Directionality og konkluderte med at denne kombinasjonen av mikrofoner, gir overlegen taleforståelse i utfordrende lyttesituasjoner. Studien viste også at det adaptive mikrofonsystemet i primax-apparatene utkonkurrerer dagens alternative teknologi. Her kan du få en detaljert oversikt over resultatene.

Retningsvirkning er foretrukket

Harvey Dillon og hans forskerteam har også testet Narrow Directionality. Resultatene av studien ble publisert i Hearing Review, januar 2017, og viste at primax-apparat ga en betydelig lyttefordel ved tale i komplekse lytteomgivelser. Dillon et al. (2017) konkluderte at flertallet av høreapparatbrukere foretrekker sterk retningsvirkning i støy. Les hele artikkelen her.

Teknologi som holder ord

Det er ingen tvil om at Narrow Directionality-funksjonen i våre primax-apparater har blitt grundig testet den siste tiden. Likevel viser eksterne studier gang på gang at primax holder ord og leverer som lovet.