X
Få mest mulig ut av høreapparatet med OVP.
2018-02-07

OVP – den ideelle løsningen

Oppnå best mulig hørselsopplevelse med riktig akustisk kobling.

Når man skal tilpasse høreapparat er det mange faktorer audiografen må ta stilling til når det skal velges akustisk kobling; for eksempel utseende, komfort, forsterkning og lydkvalitet for å nevne noen. De ulike faktorene påvirker hverandre direkte og dette gjelder spesielt for lydkvaliteten og effekten den har på hørbarheten. Spesifikt ser vi at endringer som gjøres for å forbedre kvaliteten på egen stemme ofte reduserer hørbarheten og dermed hvor godt man hører generelt.

En av årsakene til problemet med egen stemme kalles okklusjonseffekten – en økning i lydstyrken (lav-frekvent energi) av brukerens egen stemme når øregangen er blokkert av en tett propp eller skall. For å håndtere okklusjonseffekten åpner audiografene ventileringen. En åpen tilpasning slipper lav-frekvent energi ut av øregangen, men slipper også inn annen bakgrunnslyd. Det reduserer effekten i støyende omgivelser, ettersom eksterne lyder maskerer den prosesserte lyden som leveres via høreapparatet.

En ideell løsning ville være å kunne velge en akustisk kobling som gir maksimal ytelse uten bekymring for at brukeren skal oppleve unaturlig egen stemme. I en studie som nylig ble gjennomført, ble det bevist at OVP øker tilfredsheten av egen stemme for alle akustiske koblinger (tette, ventilerte og åpne domer). Audiografen kan tilpasse hvilken som helst dome/propp og oppnå samme nivå av tilfredshet for kvaliteten på egen stemme.

Signia Nx med OVP™ gir audiografene muligheten til å velge en akustisk kobling som sørger for at bakgrunnslyder ikke slippes inn og ellers ville maskert det behandlede signalet fra høreapparatet. Dette oppnås med høy tilfredshet av egen stemme.

For å lese mer om denne studien, klikk her.

* 2017 “OVP Study” conducted at University of Northern Colorado examining the effect of own voice processing on spontaneous acceptance after first fit of hearing aids. Further details: www.signia-pro.com/ovp-study.