X
Signia Notch Therapy er først i verden av sitt slag, og er kun å finne i Signia primax-apparat. Her kan du lære mer om den nye tinnitusterapifunksjonen.
2017-04-03

Signia Notch Therapy – Første av sitt slag!

Signia Notch Therapy er først i verden av sitt slag, og er kun å finne i Signia primax-apparat. Notch Therapy er en godt undersøkt og klinisk utprøvd tinnitustilnærming, som har vist seg å være spesielt effektiv for mennesker som opplever tonal tinnitus – den vanligste formen for tinnitus.

Signia Notch Therapy er først i verden av sitt slag, og er kun å finne i Signia primax-apparat. Notch Therapy er en godt undersøkt og klinisk utprøvd tinnitustilnærming, som har vist seg å være spesielt effektiv for mennesker som opplever tonal tinnitus – den vanligste formen for tinnitus.

Fjerner lyden av tinnitus

I motsetning til statiske og Ocean Waves-signaler som sender ut en terapilyd, behandler Signia Notch Therapy tinnitus på en helt annen måte. Ved å integrere tinnituslydene i omgivelseslydene, kontinuerlig og over en lengre periode, blir overstimuleringen redusert og hjernen “lærer” å ikke høre tinnituslydene. Dette kan dermed bidra til varig lindring av tinnitus.*

Enkel aktivering

Ved bruk av Notch Therapy, blir ikke et akustisk signal sent ut. I stedet blir tinnitusfrekvensen presist definert, og forsterkning av frekvensen reduseres og harmonisk integreres i omgivelseslydene. For å aktivere Notch Therapy, sett først grovinnstillinger på høreapparatene og deretter lokaliser frekvensen på tinnitus. Dette sjekkes i en re-test og høreapparatene justeres så i Connexx, slik at tinnitusfrekvensen blir integrert i resten av lydbildet.

Tinnitusbehandling med støysignaler

Ved å bruke behagelige terapisignaler, er dette den tradisjonelle måten å “dekke” den irriterende tinnituslyden, som distraherer brukeren fra det.

Notch Therapy

Med Notch Therapy, er tinnitusfrekvensen presist definert. Amplifikasjon av frekvensen blir deretter redusert slik at den er integrert harmonisk inn i omgivelseslydene.

De tre ulike terapifunksjonene kan aktiveres i alle Signia bak-øret og i-øret primax-apparat.

 

* Powers, L., dos Santos, G.M., & Jons, C. (2016, September). Notch Therapy: A new approach to tinnitus treatment. AudiologyOnline, Article 18365.