X
86% er fornøyd eller veldig fornøyd med Signia Nx med OVP, sammenlignet med toppmodellene til konkurrentene (58%/37%).
2018-02-14

Signa Nx overgår konkurrentene.

86% er fornøyd eller veldig fornøyd med Signia Nx med OVP, sammenlignet med toppmodellene til konkurrentene (58%/37%).

Det er to klare årsaker knyttet til problemene med egen stemme. En av dem kalles okklusjonseffekten – en økning av lydstyrken på brukerens egen stemme når øregangen er blokkert av en tett propp eller skall. Den andre årsaken til problemet med egen stemme kommer fra høreapparatets output, som gir en oppfattelse av unaturlig egen stemme.

Etter utviklingen av proprietære tilpasningsregler og åpne tilpasninger har kommet for fullt, har det vært mindre tilbakemeldinger fra brukere om problemer med egen stemme, men heller om manglende ytelse, spesielt i støy. Dette kommer av at åpne tilpasninger slipper bakgrunnslyd inn i øregangen som maskerer det behandlede signalet som kommer fra høreapparatet. I tillegg gir proprietære tilpasningsregler, som er designet for førstegangstilpasning, mindre forsterkning for å blant annet unngå problemer med egen stemme. I realiteten gir de redusert hørbarhet.

I en studie nylig gjennomført, hvor kvaliteten på egen stemme ble sett på, ga Signia Nx 50% forbedring av tilfredshet sammenlignet med en ledende konkurrent. Resultatet viste at 86% var enten fornøyd eller veldig fornøyd med Signia Nx med OVP, sammenlignet med topproduktet til konkurrenter (58% / 37%). I tillegg ble konkurrentenes høreapparater tilpasset med åpne domer mens Signia Nx oppnådde det overlegne resultatet med en tett tilpasning, som i tillegg ga økt hørbarhet samtidig som bakgrunnslyder ble utestengt.

Signia Nx med OVP™ tilbyr den første genuine løsningen til problemet med egen stemme. Ikke bare overgår Signia Nx konkurrentene, men gir også muligheten til å velge fritt den akustiske koblingen som gir best ytelse i støy. Signia Nx leverer ledende aksept ved førstegangstilpasning ved å kombinere kompromissløs hørbarhet med naturlig egen stemme.

For å lese mer om studien, klikk her

* 2017 “OVP Study” conducted at University of Northern Colorado examining the effect of own voice processing on spontaneous acceptance after first fit of hearing aids. Further details: www.signia-pro.com/ovp-study.