X
Selv med åpen tilpasning har mine brukere problem med egen stemme! Hvorfor?
2017-10-04

Hvilke valg har vi i dag når vi skal løse problemet med egen stemme?

Selv med åpen tilpasning har mine brukere problem med egen stemme! Hvorfor?

Å identifisere årsaken til problemet med egen stemme er ikke alltid så lett.

Det er to forskjellige årsaker til problemet med egen stemme. En av dem er okklusjonseffekten – en økning av lydstyrken til brukerens egen stemme, på grunn av at ørekanalen tettes helt eller delvis ved tilpasning av høreapparat. Den andre grunnen skyldes output-nivået til høreapparatet, som kan gi følelsen av en unaturlig egen stemme.

For å redusere okklusjonseffekten økes ofte størrelsen på ventileringen. En åpen tilpasning vil begrense bassforsterkningen og samtidig slippe inn omgivelseslyder. Det vil påvirke taleforståelsen i støyende omgivelser, fordi bakgrunnsstøyen kan maskere den forsterkede lyden fra høreapparatet. Åpne tilpasninger brukes ofte i dag og problemet med egen stemme, grunnet okklusjon, er normalt ikke en bekymring.

Derimot er høreapparatets output-nivå stadig et problem for oppfattelsen av egen stemme. For å forbedre oppfattelsen av egen stemme blir ofte forsterkningen redusert. Det betyr dårligere hørbarhet. Forsterkningen er kanskje god for andre lyder, men ikke for egen stemme.

Tilpasningen i dag gir ikke en optimal løsning på problemet med egen stemme. Hvorfor er det så vanskelig å løse dette problemet?

Følg med på vår neste nyhet for mer informasjon.