X

Hvilke valg har vi i dag når vi skal løse problemet med egen stemme?Å identifisere årsaken til problemet med egen stemme er ikke alltid så lett.

Det er to forskjellige årsaker til problemet med egen stemme. En av dem er okklusjonseffekten – en økning av lydstyrken til brukerens egen stemme, på grunn av at ørekanalen tettes helt eller delvis ved tilpasning av høreapparat. Den andre grunnen skyldes output-nivået til høreapparatet, som kan gi følelsen av en unaturlig egen stemme.

For å redusere okklusjonseffekten økes ofte størrelsen på ventileringen. En åpen tilpasning vil begrense bassforsterkningen og samtidig slippe inn omgivelseslyder. Det vil påvirke taleforståelsen i støyende omgivelser, fordi bakgrunnsstøyen kan maskere den forsterkede lyden fra høreapparatet. Åpne tilpasninger brukes ofte i dag og problemet med egen stemme, grunnet okklusjon, er normalt ikke en bekymring.

Derimot er høreapparatets output-nivå stadig et problem for oppfattelsen av egen stemme. For å forbedre oppfattelsen av egen stemme blir ofte forsterkningen redusert. Det betyr dårligere hørbarhet. Forsterkningen er kanskje god for andre lyder, men ikke for egen stemme.

Tilpasningen i dag gir ikke en optimal løsning på problemet med egen stemme. Hvorfor er det så vanskelig å løse dette problemet?

Følg med på vår neste nyhet for mer informasjon.