X

HD binaural lydoverføring og banebrytende fjernstyring.

Vi tilbyr vitenskapelig testet og omfattende audiologisk teknologi gjennom vår primax-plattform. Med primax star tar vi nok et sprang mot fullstendig uanstrengt hørsel.* Dette gjør vi gjennom High Definition binaural lydoverføring, som gir oss industriledende audiologiske fordeler i hele vår portefølje, og et enestående nivå av presis fjernjustering med Signia TeleCare 2.0.

TeleCare 2.0

Presis fire-bånds equalizer

 

Med ny fire-bånds equalizer kan hvert program justeres mer nøyaktig, og gir høy grad av kontroll når du skal hjelpe dine brukere å bli vant til sine nye høreapparater, raskt og enkelt. Denne revolusjonerende teknologien fungerer svært godt med våre Signia-apparater, spesielt med nye Signia Pure 13 BT.

Les mer om TeleCare 2.0
 
For et enestående nivå av ekstern justering av alle primax-produkter: Den nye fire-bånds equalizer.

primax-plattformen

Et nytt kapittel innen Soundability.

Vi mener at lytting skal være så naturlig og enkelt som mulig. Også for mennesker med hørselstap. Med plattformene micon™ og binax™ har vi gjort fantastiske gjennombrudd innen binaural lytting av høy kvalitet, spesielt i vanskelige lyttesituasjoner. Med primax™ har vi nå tatt vår filosofi med Soundability™ til et nytt nivå. Ved å kombinere den optimale balansen mellom lydkvalitet og hørbarhet skreddersydd for brukerens personlige preferanse, er det klinisk bevist* at primax gjør lytting lettere.

Vi mener at lytting skal være så naturlig og enkelt som mulig. Også for mennesker med hørselstap. Med plattformene micon™ og binax™ har vi gjort fantastiske gjennombrudd innen binaural lytting av høy kvalitet, spesielt i vanskelige lyttesituasjoner. Med primax™ har vi nå tatt vår filosofi med Soundability™ til et nytt nivå. Ved å kombinere den optimale balansen mellom lydkvalitet og hørbarhet skreddersydd for brukerens personlige preferanse, er det klinisk bevist* at primax gjør lytting lettere.

Fremragende teknologi for å gjøre lytting lettere.

Forestill deg at du lytter til den offentlige kunngjøringen på en travel jernbanestasjon, forsøker å høre hva som blir sagt på mobiltelefonen med en dårlig linje eller forsøker å snakke med en venn i en overfylt bar. Du kan fremdeles høre og forstå, men du må konsentrere deg. I slike situasjoner krever lyttingen innsats.

Spesielt i situasjoner hvor det er et høyt nivå av forstyrrende omgivelsesstøy eller når lydkvaliteten på talen er dårlig, krever det konsentrasjon og innsats å føre en samtale. Å anstrenge seg for å høre stemmer er slitsomt, også for folk med normal hørsel. For folk med hørselsvansker kreves det ekstra konsentrasjon og energi for å forstå tale, noe som kan være utmattende, spesielt mot slutten av dagen.

Takket være sin avanserte SPEECH, har primax endret dette. Ved å skille ut hovedtaleren og redusere overflødige bakgrunnslyder og -stemmer, fremhever SPEECH den andre personens tale og gir utmerket lydkvalitet og gjør lytting lettere, hele dagen.

Forestill deg at du lytter til den offentlige kunngjøringen på en travel jernbanestasjon, forsøker å høre hva som blir sagt på mobiltelefonen med en dårlig linje eller forsøker å snakke med en venn i en overfylt bar. Du kan fremdeles høre og forstå, men du må konsentrere deg. I slike situasjoner krever lyttingen innsats.
Lytteanstrengelse er mer enn bare å forstå tale, det handler om hvor enkelt det er å forstå. La oss ta dette visuelle eksemplet:

Kom til poenget, gjør det klart.

Lytteanstrengelse er mer enn bare å forstå tale, det handler om hvor enkelt det er å forstå. La oss ta dette visuelle eksemplet:

I det øverste bildet kan du fremdeles lese bokstavene, men det er vanskeligere. I bildet under bidrar imidlertid uthevingen av bokstavene til at de skiller seg ut fra bakgrunnsprikkene, slik at de blir enklere å lese.

På samme måte uthever primax tale fra bakgrunnsstøy for å gjøre lytting lettere.

primax SPEECH:

Ytelse som er midt i blinken for lettere lytting.

Lytteanstrengelsen reduseres ved å gjøre taleforståelsen enklere. primax bruker eksisterende binax- og micon-teknologi samtidig som den utnytter flere innovasjoner for å gjøre lytting lettere i en rekke ulike talemiljøer.

Dette oppnås ved å selektivt aktivere og styre tre nøkkelteknologier parallelt: Støyreduksjon, retningsbestemmelse og nå med primax, ved å styre forsterkning mot ønsket talekilde og fremheve den dominante taleren over alle andre lyder uansett omgivelser.

Vi kaller dette SPEECH.

SPEECH styrer alle funksjoner, inkludert binaurale funksjoner, avhengig av miljøforandringer for å fremheve den dominante talerens stemme og gjøre lytting lettere uansett talesituasjon gjennom hele dagen.

Tre nøkkelteknologier for lettere lytting:

  1. Støyreduksjon: Reduserer bakgrunnsstøy
  2. Retningsbestemmelse: Fokuserer på retningen til den man ønsker å lytte til
  3. Forsterkning: Fremhever stemmen til den man ønsker å lytte til over alle andre lyder i omgivelsene

Lettere lytting som er klinisk bevist.

Tidligere har lytteanstrengelsen hovedsakelig blitt målt ved hjelp av spørreskjemaer, vurderingsskalaer og individuelle målinger som registreres etter hørselstesten. Fordi disse metodene er subjektive, viser de seg også ofte å være unøyaktige. Det ble derfor utviklet en ny metode for å innhente en objektiv måling av lytteanstrengelsen basert på målt hjerneaktivitet.

Den nye testen måler pågående elektroencefalografisk aktivitet, eller EEG-aktivitet, i hjernen. Dette gjør det mulig å utføre testene over lengre perioder mens subjektet utfører oppgaver som for eksempel taleforståelsestester. Med denne nye fremgangsmåten kan vi bevise klinisk* at primax gjør lytting lettere hele dagen.

Garantert objektivitet: Den nye testmetoden.

Den nye testen måler pågående elektroencefalografisk aktivitet, eller EEG-aktivitet, i hjernen. Dette gjør det mulig å utføre testene over lengre perioder mens subjektet utfører oppgaver som for eksempel taleforståelsestester. Med denne nye fremgangsmåten kan vi bevise klinisk* at primax gjør lytting lettere hele dagen.

Mestrer alle talesituasjoner.

Det vi lærer i laboratoriet og kliniske situasjoner, driver vår søken etter kontinuerlig teknologisk forbedring. Med primax SPEECH fremheves tale når den inntreffer. Dette betyr at brukerne dine enkelt kan lytte hele dagen, uansett om det er i forholdsvis rolige situasjoner som ved frokostbordet eller i svært krevende omgivelser som for eksempel en jernbanestasjon.

Det vi lærer i laboratoriet og kliniske situasjoner, driver vår søken etter kontinuerlig teknologisk forbedring. Med primax SPEECH fremheves tale når den inntreffer. Dette betyr at brukerne dine enkelt kan lytte hele dagen, uansett om det er i forholdsvis rolige situasjoner som ved frokostbordet eller i svært krevende omgivelser som for eksempel en jernbanestasjon.
primax SPEECH fremhever den dominante taleren.

Frokost:

Støy ved frokostbordet.

På starten av dagen spiser høreapparatbrukeren frokost sammen med familien. Barna gleder seg til dagen og deres småprat blander seg med radioen. De mest interessante artiklene fra avisen leses høyt. Alle disse forstyrrende lydene gjør det vanskelig å fokusere på hva som sies, og dette er en krevende situasjon for alle som bruker høreapparater.

På starten av dagen spiser høreapparatbrukeren frokost sammen med familien. Barna gleder seg til dagen og deres småprat blander seg med radioen. De mest interessante artiklene fra avisen leses høyt. Alle disse forstyrrende lydene gjør det vanskelig å fokusere på hva som sies, og dette er en krevende situasjon for alle som bruker høreapparater.

primax SPEECH:
Ingen klirr, spraking eller smell!

SPEECH serverer enestående ytelse for å sikre at brukeren vår ikke går glipp av noe: Den skiller ut talen samtidig som den aktiverer tale- og støyhåndteringen og SoundSmoothing™ for å redusere klirring i bestikk og rasling i avisen – for avslappet, uanstrengt taleforståelse.

SPEECH serverer enestående ytelse for å sikre at brukeren vår ikke går glipp av noe: Den skiller ut talen samtidig som den aktiverer tale- og støyhåndteringen og SoundSmoothing™ for å redusere klirring i bestikk og rasling i avisen – for avslappet, uanstrengt taleforståelse.

Jernbanestasjonen:

Rødt lys.

På vei til jobb treffer brukeren vår en kollega på jernbanestasjonen og de begynner å prate. Samtalen avbrytes av lyden av kunngjøringer mens togene kommer og går. Det er svært krevende å forstå tale i denne situasjonen, spesielt for de som bruker høreapparater.

På vei til jobb treffer brukeren vår en kollega på jernbanestasjonen og de begynner å prate. Samtalen avbrytes av lyden av kunngjøringer mens togene kommer og går. Det er svært krevende å forstå tale i denne situasjonen, spesielt for de som bruker høreapparater.

primax SPEECH:
Holder samtalen i gang.

SPEECH fremhever den aktuelle taleren mens systemet for tale- og støyhåndtering og retningsbestemmelse gjør brukeren i stand til å fokusere på talen som kommer direkte forfra. SPEECH demper ytterligere stemmene til andre talere fra synsretningen men bak kollegaen, så brukeren kan føre en klar og avslappet samtale.

SPEECH fremhever den aktuelle taleren mens systemet for tale- og støyhåndtering og retningsbestemmelse gjør brukeren i stand til å fokusere på talen som kommer direkte forfra. SPEECH demper ytterligere stemmene til andre talere fra synsretningen men bak kollegaen, så brukeren kan føre en klar og avslappet samtale.

Kontoret:

Det å høre er en jobb i seg selv.

Vår høreapparatbruker ankommer kontoret hvor det er livlig aktivitet. Det er et virvar av lyder med telefoner som ringer og kollegaer som roper tvers over det åpne kontorlandskapet. For de som bruker høreapparater, er det en distraherende situasjon for en en-til-en-samtale.

Vår høreapparatbruker ankommer kontoret hvor det er livlig aktivitet. Det er et virvar av lyder med telefoner som ringer og kollegaer som roper tvers over det åpne kontorlandskapet. For de som bruker høreapparater, er det en distraherende situasjon for en en-til-en-samtale.

primax SPEECH:
Gir en ren mottakelse.

Straks personen ved siden av brukeren vår begynner å snakke, fremhever SPEECH automatisk talerens stemme fremfor de andre stemmene. Den aktiverer også tale- og støyhåndtering og SoundSmoothing for å dempe bakgrunnslyder som for eksempel telefoner som ringer og tastaturer som klaprer, for å oppnå uanstrengt taleforståelse.

Straks personen ved siden av brukeren vår begynner å snakke, fremhever SPEECH automatisk talerens stemme fremfor de andre stemmene. Den aktiverer også tale- og støyhåndtering og SoundSmoothing for å dempe bakgrunnslyder som for eksempel telefoner som ringer og tastaturer som klaprer, for å oppnå uanstrengt taleforståelse.

Utendørs:

Svaret ligger i luften.

Det er sent på ettermiddagen og vår høreapparatbruker sitter på en kafé på et travelt gatehjørne og nyter en kopp cappuccino med venner. Det er en kjølig bris, men diskusjonen på nabobordet blir opphetet. Bakgrunnsstøy og vindstøy gjør det svært krevende å forstå tale for de som bruker høreapparater.

Det er sent på ettermiddagen og vår høreapparatbruker sitter på en kafé på et travelt gatehjørne og nyter en kopp cappuccino med venner. Det er en kjølig bris, men diskusjonen på nabobordet blir opphetet. Bakgrunnsstøy og vindstøy gjør det svært krevende å forstå tale for de som bruker høreapparater.

primax SPEECH:
Demper vindstøy.

SPEECH reduserer omgivelseslyder og stemmer automatisk ved å skille ut samtalen ved bordet samtidig som den stenger ute den opphetede diskusjonen ved hjelp av retningsmikrofoner. Den aktiverer også tale- og støyhåndtering og eWindScreen™ binaural for å håndtere støy fra trafikk og vind. Alt dette gjør at brukeren vår kan lene seg tilbake og hygge seg i godt selskap.

SPEECH reduserer omgivelseslyder og stemmer automatisk ved å skille ut samtalen ved bordet samtidig som den stenger ute den opphetede diskusjonen ved hjelp av retningsmikrofoner. Den aktiverer også tale- og støyhåndtering og eWindScreen™ binaural for å håndtere støy fra trafikk og vind. Alt dette gjør at brukeren vår kan lene seg tilbake og hygge seg i godt selskap.

primax: For spesielle lyttebehov.

Selv om SPEECH på en unik måte bidrar til uanstrengt taleforståelse i hverdagen, er det visse situasjoner som krever enda litt mer. Enten det er å lytte til musikk, lytte under forhold med sterk gjenklang eller håndtere telefonsamtaler, har primax en rekke dedikerte programmer som gjør det enkelt å lytte.

HD Musikk: Tre innstillinger for å nyte musikk fullt ut.

Egenskapene som høreapparater må ha for taleforståelse, er svært forskjellig fra egenskapene de må ha for å få fullt utbytte av musikk. Med High Definition Musikk-programmet tilbyr primax brukerne tre innstillinger for en mer komplett og rikere lydopplevelse. Uansett hvor de befinner seg, så vil brukerne dine bli fullstendig oppslukt av musikken.

Innstillingen HD Musikk ”Live musikk” er ideell for å lytte til levende musikk. Programmets utvidede dynamiske område er spesialdesignet for å håndtere det mer omfattende lydvolumet på en konsert, uansett om det er en rockekonsert, en klassisk konsert eller hva som helst i mellom.

Høre hver eneste tone på konsert.

Innstillingen HD Musikk ”Live musikk” er ideell for å lytte til levende musikk. Programmets utvidede dynamiske område er spesialdesignet for å håndtere det mer omfattende lydvolumet på en konsert, uansett om det er en rockekonsert, en klassisk konsert eller hva som helst i mellom.

Selvfølgelig tilbyr primax HD Musikk også en premiumløsning for alle som ønsker å lytte til favorittmusikken hjemme. Frekvensresponsen og forsterkningen til programmet ”Musikk fra høytaler” er skreddersydd for å levere topp kvalitet fra innspilt musikk slik at lyttere kan nyte hver eneste tone.

Runde av dagen med god musikk.

Selvfølgelig tilbyr primax HD Musikk også en premiumløsning for alle som ønsker å lytte til favorittmusikken hjemme. Frekvensresponsen og forsterkningen til programmet ”Musikk fra høytaler” er skreddersydd for å levere topp kvalitet fra innspilt musikk slik at lyttere kan nyte hver eneste tone.

primax leverer også varene til de av brukerne dine som selv spiller musikk, både alene og i en gruppe. Programmet ”Innstilling for musikere” er spesialutviklet for sangere og musikere, slik at de kan oppfatte hver eneste nyanse i utførelsen og til musikantene rundt i et fullt dynamikkområde.

Levende musikk med en personlig tone.

primax leverer også varene til de av brukerne dine som selv spiller musikk, både alene og i en gruppe. Programmet ”Innstilling for musikere” er spesialutviklet for sangere og musikere, slik at de kan oppfatte hver eneste nyanse i utførelsen og til musikantene rundt i et fullt dynamikkområde.

Med HD Musikk lar primax høreapparatbrukere vie seg til musikken fullt ut.

EchoShield: Gjenklang og generende ekko.

Uten EchoShield:

På steder som i ganger, foajeer eller i større rom med mye gjenklang, vil tradisjonelle høreapparater forsterke ikke bare direkte tale, men også ekko som reflekteres fra veggene og treffer brukerens ører med forskjellige intervaller. Dette skaper en irriterende og ubehagelig blanding av dårlig lyd som gjør det vanskelig og slitsomt å forstå tale.

På steder som i ganger, foajeer eller i større rom med mye gjenklang, vil tradisjonelle høreapparater forsterke ikke bare direkte tale, men også ekko som reflekteres fra veggene og treffer brukerens ører med forskjellige intervaller. Dette skaper en irriterende og ubehagelig blanding av dårlig lyd som gjør det vanskelig og slitsomt å forstå tale.

Med EchoShield:

primax-programmet ”Rom med gjenklang” demper de reflekterte lydene. Ved å redusere gjenklangen fremheves den direkte talen, noe som gjør lytting lettere.

primax-programmet ”Rom med gjenklang” demper de reflekterte lydene. Ved å redusere gjenklangen fremheves den direkte talen, noe som gjør lytting lettere.

På telefonen: Kos på tråden.

Med easyTek:

Handsfree-løsningen for Bluetooth-aktiverte telefoner: easyTek™ kobler alle Bluetoothkompatible telefoner til primax-høreapparater. Ved å gjøre dem om til et hodesett og tilby trådløs handsfree-betjening, overfører easyTek telefonanrop til begge høreapparater for lettere lytting.

Handsfree-løsningen for Bluetooth-aktiverte telefoner: easyTek™ kobler alle Bluetoothkompatible telefoner til primax-høreapparater. Ved å gjøre dem om til et hodesett og tilby trådløs handsfree-betjening, overfører easyTek telefonanrop til begge høreapparater for lettere lytting.

Med TwinPhone:

Universalløsningen for alle typer telefoner: primax TwinPhone er den optimale løsningen for alle telefoner som ikke er Bluetooth-kompatible eller hvis easyTek ikke er tilgjengelig. Telefonanropet overføres automatisk fra det ene høreapparatet til det andre straks telefonrøret holdes mot et øre, og gjør det derfor mulig med lettere lytting på telefonen uten behov for ekstra tilbehør.

Universalløsningen for alle typer telefoner: primax TwinPhone er den optimale løsningen for alle telefoner som ikke er Bluetooth-kompatible eller hvis easyTek ikke er tilgjengelig. Telefonanropet overføres automatisk fra det ene høreapparatet til det andre straks telefonrøret holdes mot et øre, og gjør det derfor mulig med lettere lytting på telefonen uten behov for ekstra tilbehør.

Trådløs CROS/BiCROS: Det er flere sider av saken.

CROS-løsning:

Løsningen trådløs CROS er designet for folk som har normal hørsel på ett øre og betydelig hørselstap som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat i det andre. I diagrammet mottas lyder fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat av mikrofonene til CROS Pure™, prosesseres, f.eks. for retningsbestemmelse, og overføres trådløst til siden med normal hørsel.

Løsningen trådløs CROS er designet for folk som har normal hørsel på ett øre og betydelig hørselstap som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat i det andre. I diagrammet mottas lyder fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat av mikrofonene til CROS Pure™, prosesseres, f.eks. for retningsbestemmelse, og overføres trådløst til siden med normal hørsel.
Høreapparatet mottar lyden fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat og sender den til det andre øret slik at signalet kan høres. CROS Pure sender lyden trådløst.

BiCROS-løsning:

Løsningen trådløs BiCROS er designet for folk med betydelig hørselstap som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat i ett øre og mindre hørselstap i det andre. I diagrammet mottas lyd fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat av CROS Pure, prosesseres og sendes til den andre siden. primax-høreapparatet leverer den kombinerte og forsterkede lyden fra begge enhetene.

Løsningen trådløs BiCROS er designet for folk med betydelig hørselstap som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat i ett øre og mindre hørselstap i det andre. I diagrammet mottas lyd fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat av CROS Pure, prosesseres og sendes til den andre siden. primax-høreapparatet leverer den kombinerte og forsterkede lyden fra begge enhetene.
Høreapparatet mottar lyden fra den siden som ikke kan nyttiggjøre seg høreapparat, blander den med signalene fra siden med mindre hørselstap og forsterker det blandede signalet. CROS Pure sender lyden trådløst.

* Studie utført ved University of Northern Colorado, 2015, undersøkte effektiviteten til de nye funksjonene til primax ved å samle inn og analysere løpende EEG-data samtidig som subjektene utførte taletesten. For begge primax-funksjonene SPEECH og EchoShield viste målinger av den objektive hjerneatferden en betydelig reduksjon i lytteanstrengelse når funksjonen var aktivert.

primax - explained in 4 minutes