X

Problemet med egen stemme, en unaturlig lyd.

Som audiografer forsøker vi å gi høreapparatbrukere en så naturlig lydkvalitet som mulig. Hørbarhet og at egen stemme høres naturlig ut er essensielle faktorer for at brukeren skal akseptere høreapparatet etter en førstegangstilpasning.

Alle høreapparatbrukere hører en forandring av egen stemme. Førstegangsbrukere og de med milde/moderate hørselstap strever spesielt med dette som gjerne oppfattes som okklusjon.

I et forsøk på å løse problemet med egen stemme, reduserer man ofte forsterkningen og øker ventileringen, noe som fører til redusert hørbarhet og taleforståelse i støy. Uansett blir resultatet et kompromiss mellom lydkvalitet og hørbarhet.

Inntil nå har dette velkjente problemet blitt ansett uløselig.

I et forsøk på å løse problemet med egen stemme, reduserer man ofte forsterkningen og øker ventileringen, noe som fører til redusert hørbarhet og taleforståelse i støy. Uansett blir resultatet et kompromiss mellom lydkvalitet og hørbarhet.

Signia Nx med OVP™
for naturlig egen stemme.

Signia Nx, kommer med en genial løsning til problemet med egen stemme. Ved å kombinere hørbarhet og naturlig egen stemme øker aksepten ved førstegangstilpasning. Uten kompromiss.

Verdensnyheten Own Voice Processing (OVP™) løser problemet med egen stemme og forbedrer aksepten ved førstegangstilpasning med 80% for misfornøyde brukere.*

Signia Nx gir en naturlig gjengivelse av egen stemme. Vår binaurale link, Ultra HD e2e, gjør det mulig å analysere og scanne omgivelsene, slik at brukerens egen stemme prosesseres helt uavhengig av alle andre lyder, inklusive andre stemmer. Dermed kan audiografen fininnstille høreapparatene for optimal hørbarhet av hele det akustiske lydbildet, uten å måtte velge mellom hørbarhet eller forbedret lydkvalitet av egen stemme.

På denne måten kan alle høreapparatbrukere dra fordel av Signia Nx med OVP™. Den gjengir alle lyder naturlig for å oppnå ypperlig lydkvalitet og skape en naturlig hørselsopplevelse. Det gjør at høreapparatet kan yte best mulig i alle lyttesituasjoner, til og med i de mest støyende.

Naturlig egen stemme,
basert på vår binaurale link.

For å oppnå naturlig egen stemme, prosesseres lyden av brukerens egen stemme helt uavhenig av alle andre lyder og stemmer.

Nøkkelen til OVP™ er vår oppgraderte funksjon Ultra HD e2e, som er en kontinuerlig binaural link i full båndbredde. Den bruker retningsmikrofonene til å presist scanne omgivelsene og gjenkjenner brukerens egen stemme; fra brukeren snakker til lyden treffer mikrofonene.

Egen stemme identifiseres umiddelbart og kontinuerlig, samtidig med parallell prosessering av egen stemme og resten av lydbildet.

Signia Nx gir dermed mest naturlig egen stemme og best taleforståelse i støy.

 

For å oppnå naturlig egen stemme, prosesseres lyden av brukerens egen stemme helt uavhenig av alle andre lyder og stemmer.

Kontinuerlig binaural link

Vår binaurale link, Ultra HD e2e, sørger for at de binaurale retningsmikrofonene søker presist etter brukerens egen stemme.

Identifiserer egen stemme

Mikrofonene identifiserer brukerens egen stemme. Kontinuerlig binaural lydutveksling sikrer nøyaktig og dynamisk gjenkjennelse i alle lyttesituasjoner.

Revolusjonerende parallell prosessering

Signia Nx er den første plattformen som prosesserer egen stemme umiddelbart og helt uavhengig av alle andre stemmer og lyder. En kombinasjon av naturlig egen stemme og kompromissløs audiologi.

Avansert prosessering av lydbildet,
enestående taleforståelse i støy.

Ultra HD e2e sørger for at den binaurale retningsmikrofonteknologien gir klar taleforståelse og et naturlig inntrykk i alle lyttesituasjoner. Til og med de mest støyende.

Nye algoritmer gjør det mulig for brukeren å orientere seg i lydbildet og få en utmerket romfølelse. En kompromissløs hørselsopplevelse i alle omgivelser.

Vårt utvidede dynamikkområde, med et maksimalt input på 113 dB, gir utmerket lydkvalitet ved høye input-nivåer. Det nye feedback-systemet gir stabil forsterkning som sikrer krystallklar lyd.

Hele systemet styres av Signias unike klassifiseringssystem. Det sikrer at OVP™ og prosesseringen av lydbildet jobber i perfekt harmoni for å gjenskape naturlig hørsel.

Bevisst på lydbildet – utmerket romfølelse

Vår nye algoritme gjengir den naturlige måten vi lokaliserer lyd på. Dette gjelder for alle lyttesituasjoner. I meget støyende omgivelser kan brukeren til og med «høre bedre enn normalthørende».**

Klar lyd uten forvrengning

Vårt utvidede dynamikkoråde er nå tilgjenglig i alle lytteprogrammer. Ved høye lydnivåer konverteres hele spekteret av analoge lydbølger smidig til digitale signaler.

Avansert feedback-kansellering

Feedback-stabilitet gir utmerket fleksibilitet når man tilpasser høreapparat. Uten artefakter opprettholder feedback-systemet optimal lydkvalitet for en komfortabel og naturlig lyd.

Bransjeledende klassifisering

Brukerens behov endres ut i fra lyttemiljøet de er i. Enten de er på farten eller står i ro, om de snakker eller lytter. Signia Nx er det eneste systemet som bruker akustisk-, bevegelse- og stemmedeteksjon for å automatisk styre høreapparategenskapene til å gjengi den naturlige måten å høre på.

Enestående hørsel og Bluetooth,
en unik kombinasjon i vår bransje.

Dagens høreapparatbrukere forventer høy ytelse og sømløs tilkobling som hjelper dem å høre i en moderne verden.

Signia høreapparater gir en naturlig egen stemme med kompromissløs audiologi og direkte streaming. På grunn av lavt strømtrekk kan Signia tilby et trådløst system som kombinerer Bluetooth og Ultra HD e2e – det eneste i bransjen.

Det er den kontinuerlige binaurale linken i full båndbredde som skiller Signia Nx fra de andre leverandørenes enkle og trådløse e2e-systemer. På grunn av Ultra HD e2e kan vi levere vår patenterte OVP og “bedre enn normal hørsel”.**

Vår 2.4 GHz Bluetooth-teknologi sørger for høy kvalitet ved streaming av lyd fra smarttelefoner og TV. Vår unike kombinasjon av trådløse teknologier kan vi til og med levere i de minste høreapparatene.

Ultra HD e2e binaural link

Kontinuerlig lydprosessering og datautveksling mellom høreapparatene sikrer enestående ytelse med OVP™ og «bedre enn normal hørsel».**

2.4 GHz Bluetooth for best streaming av lyd

Direkte streaming av telefonsamtaler og musikk fra iPhone, samt streaming fra alle andre smarttelefoner med Bluetooth og TV via StreamLine Mic og StreamLine TV.

Signia TeleLink – helt unik

Brukerne kan dra nytte av myControl App når andre trådløse systemer ikke kan brukes, for eksempel under flymodus. Kompatibel med fjernkontroll, som vår diskrete miniPocket™.

Avansert fjernkontroll-app

myControl App er den eneste appen som tilbyr ekte 360° styring av mikrofonene. Dataforbindelsen for fjernstyring virker direkte fra iOS og Android smarttelefoner.

Signia TeleCare,
for en vellykket utprøvingsperiode.

Å finne de optimale innstillingene i et kontrollert miljø på et kontor er en ting – men hva med å sikre at pasienten nyter godt av den mest naturlige hørselsopplevelsen i sitt daglige liv?

Med Signia TeleCare er det enkelt å følge med på en utprøvingsperiode, og få pasienter til å bli fornøyde høreapparatbrukere.

Nye TeleCare 3.0 introduserer full fjernstyring i nåtid, slik at audiografer kan finjustere brukerens høreapparater i virkelige situasjoner og i naturlige omgivelser – som et virtuelt hjemmebesøk.

I kombinasjon med den unike veiledningen i appen og kommunikasjon via CareChat, kan TeleCare 3.0 spare tid for både audiografer og brukere, samt bidra til en mer vellykket utprøvingsperiode.

 

 

Finjustering med fjernjustering

TeleCare 3.0 gjør det mulig å finjustere høreapparater med fjernjustering via Connexx ™, enten fra en PC eller laptop. Connexx er synkronisert med TeleCareportalen, og tilbyr full fjernjustering i nåtid og mulighet for videosamtaler.

Virtuelt hjemmebesøk

Etter den første tilpasningen på kontoret, kan oppfølging gjøres på nett via videosamtaler. Dette gjør at audiografer kan tilpasse høreapparatet i sanntid, mens brukeren befinner seg i naturlige omgivelser, og bidrar til kontinuitet i utprøvingsperioden.

Den smarteste hørselomsorgsappen

Et “virtuelt hjemmebesøk” er tilgjengelig for alle brukere med en iOS- eller Android-enhet via myHearing-appen. I tillegg til å veilede brukere gjennom utprøvingsperioden, gir den prisbelønte appen* enklere tilgang på hjelp fra audiograf, rett fra smarttelefonen.

* 2017 “First Fit Study” gjennomført ved University of northern Colorado eksaminerte effekten av own voice processing for umiddelbar aksept ved førstegangstilpasning av høreapparater. Mer detaljerwww.signia-pro.com/ovp-study

**To kliniske studier har vist at binax gir bedre enn normal hørsel i enkelte krevende lyttemiljøer (University of Northern Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum,2013): Terskelen for gjenkjenning av tale (Speech Reception Thresholds – SRT) i cocktail-party-situasjoner ble forbedret med opptil 2,9 dB for brukere med mildt til moderat hørselstap og som brukte Carat binax eller Pure binax høreapparat med retningsbestemt funksjon, sammenlignet med normal hørsel. 

***CES Innovation Awards 2017 Honoree